Komitet Wyborczy Wyborców Jan Augustynowski Koalicja Obywatelska
Gmina z
przyszłością.
Długołęka.
mój program
Priorytety
RODZINA Sprawy związane z odpowiedzialnym wychowaniem i edukacją naszych dzieci, a także opieką nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi są priorytetowymi zadaniami członków każdej rodziny. Dla mnie najcenniejszą wartością w życiu jest właśnie rodzina, a rolą samorządu jest pomoc w rozwiązywaniu jej problemów. Swobodny dostęp do żłobków, przedszkoli, szkół, czy lekarzy da rodzinom więcej czasu dla siebie.
LUDZIE To właśnie mieszkańcy są w każdej gminie najważniejsi. I to z myślą o ich jakości życia władze samorządowe powinny realizować rozmaite projekty. Jednym z moich priorytetów jest włączenie mieszkańców w aktywne zarządzanie gminą. Do współdecydowania potrzebne są takie narzędzia jak referenda, czy budżety obywatelskie, ale również Rada Kobiet i Rada Seniorów. Lokalna społeczność najlepiej wie, jakie są jej potrzeby.
INWESTYCJE Rolą samorządu jest nie tylko realizacja inwestycji publicznych, ale też stwarzanie odpowiednich warunków dla inwestorów prywatnych. Kluczowe jest jednak długofalowe, kompleksowe planowanie - tak, aby osiągnąć efekt synergii. Nie uda się to bez odpowiedniej komunikacji i dialogu. A także bez spojrzenia z szerszej perspektywy - na odbiór każdej inwestycji przez mieszkańców, na jej korzyści dla gminy, na zrównoważony rozwój przestrzenny. Tak, by wraz z kolejnymi obiektami powstała też odpowiednia infrastruktura towarzysząca. I aby na kolejnych inwestycjach nie cierpiała jakość życia mieszkańców.
DOŚWIADCZENIE
  • Jestem twórcą i właścicielem Investmap.pl - wiodącego portalu o inwestycjach budowlanych w Polsce
  • Pracowałem na stanowiskach menedżerskich w firmach z obszaru IT, nowych technologii, komunikacji i marketingu
  • Zajmowałem się współpracą z inwestorami zagranicznymi i doradztwem biznesowym
  • Jestem urodzonym społecznikiem. Gdy tylko mogę, włączam się w działalność wolontariacką i dobroczynną
Wartości Jestem społecznikiem, wolnościowcem i przedsiębiorcą. Cenię przede wszystkim odpowiedzialność i konsekwencję, ale też różnorodność, indywidualizm i oryginalność. Te cechy napędzają innowacyjność i kreatywność, które są motorem nowoczesnych gospodarek. Stoję na straży samorządów i decentralizacji kraju. Sprawy mieszkańców muszą być rozwiązywane na poziomie lokalnym, a nie poprzez ingerencję Państwa.

Chcę, by Długołęka była gminą, w której każdy mieszkaniec ma równe prawa i obowiązki. Gdzie nikt nie jest wykluczany ze względu na światopogląd czy status społeczny. Gdzie różnice poglądów są naturalne i stanowią podstawę do dyskusji, której efektem jest kompromis i rozwój.

Długołęka powinna być miejscem, gdzie szanuje się środowisko, ale jednocześnie umożliwia się mieszkańcom swobodny dostęp do zasobów naturalnych gminy. Tak, by mogli nie tylko spędzać tam wolny czas z rodziną, ale też czerpać z nich przychody w swojej działalności biznesowej.

Długołęka potrzebuje zmian. Nie tylko personalnych, ale też w kwestii zarządzania. Tak, by jeszcze lepiej wykorzystać środki europejskie, by jeszcze skuteczniej przyciągać zarówno inwestorów, jak i turystów. Wierzę, że Długołęka to gmina z przyszłością. Gmina, gdzie każdy będzie czuł się dobrze.
Kompetencje
  • Posiadam dyplomy uczelni wyższych z zakresu ekonomii, administracji publicznej i zarządzania nieruchomościami
  • Umiem współpracować z ludźmi i wiem, jak wyzwolić w nich energię społeczną
  • Znam zasady organizacji pracy przy użyciu nowoczesnych technologii
  • Wiem, jak sprawnie i efektywnie zarządzać oraz koordynować działania zespołów
  • Płynnie posługuję się językiem angielskim i niemieckim
Co dla Ciebie
jest ważne w Długołęce?
Dziękuję za wiadomość
Gdzie mnie spotkasz